Net nedidelė praktika atstoja didelę teoriją. Bukerio dėsnis

SERTIFIKAVIMO
  KAINOS /       
DERYBOS  
NT brokerė Asta Samulionytė


2021 - 2022 puikiai veikiantis įrankis. Prengėme ~ 170 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų.

 

2018 - 2020 puikiai veikiantis įrankis. Prengėme ~ 150 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų.

 

baigtas 2017-12-07 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų rengimo WEB technologijomis projektas ir pagal MITA priemonę inočekiai. Inočekis: "Elektroninio verslo sprendimų taikymo debesų kompiuterijos paslaugų pagrindu suprojektuotos techninės daugiavartotojiškos WEB platformos investicijų planų skaičiavimui komercinės versijos sukūrimas".

 nuo 2017-09-01 tęsiamas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų rengimo WEB technologijomis projektas ir pagal MITA priemonę inočekiai, kuriama nauja priemonė investicijų planų rengimui. Inočekis: "Elektroninio verslo sprendimų taikymo debesų kompiuterijos paslaugų pagrindu suprojektuotos techninės daugiavartotojiškos WEB platformos investicijų planų skaičiavimui komercinės versijos sukūrimas".

2015-03-10 Įgyvendintas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų rengimo WEB technologijomis projektas pagal MITA priemonę - inočekiai: "Elektroninio verslo sprendimų taikymo daugiabučių namų modernizavimo investicinių planų skaičiavimo bei modeliavimo sistemai techninė galimybių studija, ir bandomosios daugiavartotojiškos WEB sąsajos suprojektavimas". Rezultatas - sukurta WEB technologijomis parengta programa leidžianti modeliuoti daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) priemonių taikymą pradinėje atnaujinimo (modernizavimo) stadijoje, rengiant investicinių planus.

_________________________________________

 

 2015-09-01 Pradėtas įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų rengimo WEB technologijomis projektą pagal MITA priemonę - inočekiai: "Elektroninio verslo sprendimų taikymo daugiabučių namų modernizavimo investicinių planų skaičiavimo bei modeliavimo sistemai techninė galimybių studija, ir bandomosios daugiavartotojiškos WEB sąsajos suprojektavimas".

_________________________________________

Pradėjome sertifikuoti butus nuotoliniu būdu.

Buto energinio naudingumo sertifikavimo paslauga atliekama nuotoliniu būdu ir sertifikatas pristatomas žemės paštu. Reikia turėti registrų centro išduotą buto pažymą arba išrašą elektronine forma (nuskenuotą arba nuotrauką, galima nufotografuoti ir atsiųsti išmaniuoju telefonu), užpildyti buto duomenų lapą - paraišką ir atsiųsti e-paštu "prikabinus" registrų centro buto pažymą arba išrašą, nuotraukas/ą (jeigu yra). Patvirtinime užsakymą atsiųsdami elektoninį laišką ir pridedame išanstinę sąskaitą. Prašome ją apmokėti, tada sertifikatą, įregistravus statybos produkcijos sertifikavimo centro duomenų bazėje išsiųsime Jums registruotu žemės paštu arba autobusų siunta. Paslaugą atliekame per 2 darbo dienas.

Taip sertifikavome butus Vilniuje, Panevėžyje, Plungės r., Kupiškio r., Ukmergėje, ir kitur.

________________________________________

Pradėjome sertifikuoti pastatus moderniau.

Sertifikuojant pastatą nuotoliniu būdu, reikia turėti projektą ir kadastrinių matavimų bylą elektronine forma. Užpildžius paraišką internetu ir atsiuntus mums projektą, kadastinių matavimų bylą, nuotraukas, tada pastatą sertifikuosime nevykdami į vietą. Ketinimų pagrįstumui, reikalingas nedidelis avansas 40 - 80 Lt, pervedamas į sąskaitą. Mokestis už paslaugą - po sertifikato įregistravimo statybos produkcijos sertifikavimo centro duomenų bazėje. Sertifikuojant pastatą kaina pigesnė 10 - 15 %, jeigu brėžiniai pateikiami *dwg formatu. Sertifikatą išsiunčiame registruotu paštu, paslaugą teikia siuntų kompaniją.

Taip sertifikavome pastatus Vilniuje, Trakų r. Šilalėje. Jeigu abejojate, duosime paslaugą gavusių klientų kontaktus. Atsiliepimai geri.  :)

 

___________________________________

 

Patvirtinta atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika. Visas dokumentas čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364683&p_query=&p_tr2= 

 

___________________________________


Patvirtintas (LR aplinkos apsaugos ministro įsakymu) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo sąlygų aprašas, kuriame nustatoma, kad daugiabučių pastatų energinio naudingumo sertifikavimą reikia atlikti prieš rengiant projektą ir po gerinimo priemonių įgyvendinimo, t.y. po atnaujinimo (modernizavimo). Pastato energinio naudingumo sertifikatai yra privaloma daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalis.

Pastato energinis naudingumas įvertinamas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas išduodamas statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 [3.7] nustatyta tvarka. Projektas pradedamas rengti, įvertinant esamą (prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą) daugiabučio namo energinį naudingumą, nustatant esamą daugiabučio namo energinio naudingumo klasę ir išduodant pastato energinio naudingumo sertifikatą. Įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, namo energinis naudingumas įvertinamas siekiant nustatyti namo energinio naudingumo klasės pokyčius ir teisę į valstybės paramą, kuri numatyta Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme.

Visas dokumentas čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411860

 

UAB „Mėtupė“ tel. 8 673 99427, 8 686 80860, Ukmergės g. 2-1, LT - 35201 Panevėžys. UAB „Mėtupė“. Visos teisės saugomos.