Už viską pasaulyje tenka mokėti, bet visada patartina derėtis. A. Parkinsonas

SERTIFIKAVIMO
  KAINOS /       
DERYBOS  
NT brokerė Asta Samulionytė


Paslaugos


Pastato energinio naudingumo sertifikavimas 

Tel. +370 67399427

      Pastato energinio naudingumo sertifikavimo paslauga apima:

 • sudėtingumo vertinimą;
 • pastato pagrindinių matmenų ir konstrukcinių elementų nustatymą (iš brėžinių, techninės dokumentacijos, vizualinės apžiūros, nuotraukų, matavimų);
 • skaičiavimo rezultatų pateikimą;
 • pastato gerinimo, atnaujinimo (modernizavimo) priemonių, analizės ir rekomendacijų pateikimą;
 • profesionalius patarimus ir konsultacijas;
 • sertifikato išdavimą.

             Kainos                     Pastato energinio naudingumo sertifikavimo paraiška (pildyti kompiuteriu)

                              Pastato energinio naudingumo sertifikavimo paraiška (pildyti popieriuje)

  Buto energinio naudingumo sertifikavimo paraiška (pildyti kompiuteriu)


                   Pasiteiraukite tel. +370 673 99427


Pastato energinio naudingumo sertifikavimas nuotoliniu būdu

  Pastato energinio naudingumo sertifikavimo paslauga atliekama nuotoliniu būdu ir sertifikatas pristatomas žemės paštu. Reikia:

 • turėti projektą (pageidautina brėžinius *.dwg formatu), kadastrinių matavimų bylą ir nuotraukas elektronine forma;
 • pasiderėti dėl kainos paspaudus mirgsinti mygtuką puslapio kairėje;
 • užpildyti pastato techninių duomenų lapą - paraišką lapą - paraišką ir atsiųsti e-paštu "prikabinus" projektą, kadastrinių matavimų bylą, nuotraukas;
 • po sutarties pasirašymo/patvirtinimo pervesti į mūsų sąskaitą simbolinį avansą (20,00  ... 40,00 );
 • sumokėti likusią sumą, kai įregistruosime sertifikatą statybos produkcijos sertifikavimo centro duomenų bazėje;
 • gavus sertifikatą išsiųsti žemės paštu mūsų paruoštus (užpildytus ir pasirašytus) dokumentus.

 

Kainos                    Pastato energinio naudingumo sertifikavimo paraiška (pildyti kompiuteriu)

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo paraiška (pildyti popieriuje)

Buto energinio naudingumo sertifikavimo paraiška (pildyti kompiuteriu)


                                                  Pasiteiraukite tel. +370 673 99427 kaip tai veikia ...

                Pastato šiluminių savybių nustatymas termovizijos pagalba

      Pastato šilumos savybių nustatymo termovizoriaus pagalba paslauga apima:

 • objekto apžiūrą ir sudėtingumo vertinimą;
 • pastato vizualinės apžiūros nustatant reikalingų nuotraukų skaičių;
 • pastato tyrimo ir skenavimo termovizoriumi;
 • ataskaitos parengimą ir rezultatų pateikimą;
 • gerinimo priemonių ir rekomendacijų pateikimą;
 • profesionalius patarimus ir konsultacijas.

             Kainos                              Pastato termovizijos tyrimo paraiška

Pastatų energinis auditas ir investicijų planai 

      Pastatų energetinio audito ar investicinio plano parengimo paslauga apima:

 • objekto apžiūrą ir sudėtingumo vertinimą;
 • energiniam auditui reikalingos informacijos ir duomenų surinkimą;
 • duomenų analizę, auditavimą, investicijų plano parengimą;
 • atnaujinimo (modernizavimo) galimybių ir priemonių pristatymą;
 • pastato energetinio audito ataskaitos parengimą ar investicijų plano sudarymą.

Kainos sutartinės                                 Pasiteirauti ir pasidomėti

UAB „Mėtupė“ tel. 8 673 99427, 8 686 80860, Ukmergės g. 2-1, LT - 35201 Panevėžys. UAB „Mėtupė“. Visos teisės saugomos.